Szerda, 2024-05-22, 5:58 PMFőoldal | Regisztráció | Belépés

Honlap-menü

Belépés

Keresés

Naptár

«  Április 2023  »
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Statisztika


Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Blog
Főoldal » 2023 » Április » 2 » Petőfi 200 – A költő az általános iskolai tananyagban, Kuktin Erzsébettel beszélgetett Antalovics Péter (teljes beszélgetés)
8:47 PM
Petőfi 200 – A költő az általános iskolai tananyagban, Kuktin Erzsébettel beszélgetett Antalovics Péter (teljes beszélgetés)

Kiemelt helyet kap ma Petőfi Sándor a magyar irodalom tanítása során? Ha igen, miben nyilvánul ez meg?

Németh G. Béla szerint „ő volt az istenek magyar kedvence”. Petőfi erkölcsi-politikai tartásának és szerepvállalásának kivételessége, szerelmi és hitvesi költészetének árnyaltsága valamint a tájköltészet és dalköltészet megújítása révén is megérdemli a kivételes helyet az irodalmi diskurzusokban.  A  bibliai parancsolatoknál is  szentebbek voltak  elvei: világszabadság, függetlenség, testvériség, egyenlőség, őszinteség, szeretet és szerelem. Mind olyan dolgok, amelyek ma a digitális  nemzedékek nevelésében is ugyanúgy hangsúlyosak, mérvadóak, mint korábban. A magyar líra fejlődésében  olyan meghatározó szerepe van, mint Mozartnak a zenében, Raffaello Sanziónak a festészetben.  Világirodalmi rangját mutatja, hogy Heine mikor tudomást szerzett Petőfi haláláról elkeseredve mondta: „Micsoda pazarlása a sorsnak! A huszonhat éves Petőfi nagyobb költő volt, mint a huszonhat éves Goethe!" Nem véletlen, hogy mind a négy általános iskolai tankönyv foglalkozik vele.

Véleménye szerint milyen szempontokra érdemes a leginkább odafigyelni Petőfi oktatásakor?

– Az oktatás sikerességét – legyen az bármilyen tanárszerepű, mentor, facilitátor stb. –, a módszertani sokszínűség, az érdeklődésre építés, a személyes érintettség, az aktivizálás, gazdag tevékenység repertoár a mindenkori aktualitás és problémaközpontúság, élményszerűség határozza meg és nem utolsó sorban a  TANÁR  személyisége, témában való jártassága. Fontos minden szövegnél, így a Petőfi-szövegek bemutatásához kapcsolódjon kreatív szövegértelmezés, intertextuális megközelítés, komparatív hozzáállás a művészetek összekapcsolásával, a kritikai érzék kialakításán át az önálló véleményalkotás serkentéséig. Egyáltalán nem élményromboló pl. megmutatni Petőfi japánul c. humoros videót (benne is van a QR-kód az ötödikes könyvben). Sőt készülhetnek is hasonlók, hiszen a diák észrevétlenül tanulmányozza az eredeti szöveget, s fejleszti a nyelvi humort. Izgalmas lehetne pl. megtervezni 3D nyomtatóval a március idusához kapcsolódó személyeket, helyszíneket stb. Bár az életrajz bővebb megismerése a középiskola feladata, Petőfi esetében nehezen megkerülhető. Készülhet az önálló kutatást erősítve egy Jigsaw-életrajz, akár Szendrey Júlia ruhatárának megtervezése vagy
projektfeladattal az 5.-es könyvben: A források segítségével állíts össze egy beszámolót/bemutatót/ posztert az Alföldről földrajzi, természeti, kulturális és néprajzi szempontokat is figyelembe véve! A következő elemek szerepeljenek a beszámolóban: az Alföld földrajzi elhelyezkedése és tagolódása, természeti és kulturális kincsei, néprajzi csoportjai.  Javasolt kulcsszavak: domborzat, síkság, öt tagolódási terület, tájegységek (pl. Kiskunság), jelentős folyók (pl. Duna, Tisza, Zagyva, Szamos, Körös stb.), növények (pl. nád, gabona, dohány, repce stb.), állatok (pl. madarak, hüllők, szarvasmarha), etnikai összetétel (pl. jászok), kulturális értékek (pl. vásárok, gyógyfürdők, népművészeti kincsek, hagyományőrzés) stb. 2. Készíts egyéni hangulatú összehasonlító elemzést a Tisza, a Csárda romjai, a Kutyakaparó, Szülőföldemen c. versekből (hangulat, stíluseszközök, festmények, vélemény, kvíz). 3. Készítsd el Az alföld c. verset képregényben!

Petőfi Sándor költészetének tanítása hozzájárul a magyar identitástudat és a megmaradás érzésének erősítéséhez. Okvetlenül tisztázni kell származását, nem szégyen a szlovák eredet, ellenkezőleg. Kosztolányi Dezső így fogalmazott: „Arany a legnagyobb magyar költő. Petőfi pedig a magyarok legnagyobb költője. Érdekes például, hogyan választotta a Petőfi nevet. Nem szolgaian fordította a Petrovicsot. Petrovics szlovákul: Péternek a fia. Olvasta, hogy a Pető: a Péter régi magyar becenevéből önállósult, csak hozzátette a –fi végződést.

Hogyan fogadják be a diákok az alakját, hogyan viszonyulnak hozzá? Mennyire a kultikus szabadságharcos hősre, és mennyire a nemzet nagy költőjére figyelnek fel?

–  A tanárnak meghatározó feladata van ezeknek kialakításában, az óraszervezés és feladatrendszer, szemléltetés, az ihletettség sokat nyom a latban akkor is, ha a legmodernebb oktatási stratégiákat alkalmazza (cselekedtető, problémamegoldó, narratív, munkáltató, dráma, játék stb.) Fontos, hogy az irodalmi szövegek értelmezésén kívül a tanulók megismerjék Petőfit, mint embert. A diákok szeretik az érdekességeket, alakjára, szokásaira, viseletére, ételeire, tartására utaló dolgokat.  Vagy meséljük, vagy olyan szövegeket tegyünk elébük, amelyeket csapatmunkában tanulmányozva maguk szerzik meg a tudást. Sportolt, imádott lovagolni, kiválóan vívott és sakkozott. A diákok kedvelik a hozzá kapcsolódó anekdotákat is. Ilyen a pápai kollégiumi éveiből ránk maradt történet, miszerint Petőfi és diáktársai kevésbé szerették filozófiatanárukat. Egyik alkalommal úgy akartak borsot törni az orra alá, hogy elkötöttek  az utcáról egy szamarat, és az óra előtt azt vitték be az osztályterembe, ők meg elszöktek az óráról. A következő órán mindenki rettegett a következményektől. A tanár így kezdte  az előadását: – Mivel az előző alkalommal az osztályból egyikük jelen volt, most ott folytatom a tananyagot, ahol akkor abbahagytam. Érdemes elmesélni, hogy évekig Újvidéken élt A négyökrös szekér „csillagválasztója” özv. Török Józsefné Sass Erzsébet. Az érdekesség erejével hat az is, hogy Petőfi járt Jugoszláviában, néhány szlovén és horvát városban katonáskodása idején, 1839 szeptembere és 1841 februárja között, tizenhét évesen került Zágrábba, s az év szeptemberéig volt a Petrinje utcai laktanyában.1840 szeptemberétől Karlovac környékén volt hadgyakorlaton, de miután gyenge fizikuma miatt megbetegedett, visszakerült Zágrábba, az ottani kórházba. Fiatal katonaként mintegy kilenc hónapot töltött Jugoszláviában, s ennek élményanyagát tíz versében foglalta össze. Vajdasági helységekhez költeményeiben is kötődött: Dávid András, Bori Imre kutatásaiból tudjuk, hogy verseiben leggyakrabban Becskereket és Nagykikindát emlegeti, majd Szabadkát.

Petőfinek kiváló a humora, érdemes ráirányítani a figyelmet.  Csipkelődő derűvel érdeklődik a dicsőséges nagyurak hogyléte felől, karakterrajzot ír a Pató Pálokról, Okatootaia elmaradottságát is szelíd malíciával kezeli. Petőfi műveltsége, világirodalmi jártassága, többnyelvűsége bámulatra méltó. Shakespeare-imádata  a kultuszteremtő irodalomszemlélet csúcsteljesítménye, míg Goethéről  azt mondta, hogy "a szíve békasó volt". Jellegzetessége, hogy minden egyes verssorát nagybetűvel kezdte. Verseinek 98%-át gondosan és pontosan datálta, hol, mikor írta, akár a bibliai próféták.
 

Tapasztalata szerint Petőfi költészetének melyik oldala (tájköltészet, szerelmi líra, politikai versek stb.) érinti meg leginkább a fiatalokat?

– A kisgyerekeket mindegyik, ha élvezetes a felvezetés, megfelelő az előkészítés. A Júlia-szerelem történéseit szívesen hallgatják, ahogyan a hitvesi költészet csodás darabjait ízlelgetik. Mivel a szabadságharc eseményeit, a reformkor nagy alakjait alsós osztályokban tanulják, a forradalomról meg felsőben elvétve hallanak, valamivel komolyabb előkészítést igényel politikai költészetének megértetése, váteszszerű szerepének kidomborítása. A Nemzeti dal a magyarság harmadik nagy imája, amit minden magára adó magyarnak illik ismerni. Szellemisége, jellemformáló ereje 175 év után is elemi erővel hat. Mágikus refrénje könnyen tanulhatóvá teszi.  Érdekes, hogy Jókai a naplójában  „halott feltámasztó” költeménynek nevezte. A hagyomány általában a politikán keresztül értelmezi Petőfi irodalmi műveit. Abból indul ki, hogy a hazáért, a forradalomért áldozta életét, és ezért az irodalomértelmezések nagy többsége úgy tekinti, mintha teljes életművét a nép, a nemzet, a független haza vagy a  forradalom szolgálatába állította volna. Túlzás lenne ma ennyire egyoldalúan tekinteni rá. 

A tankönyv összeállításánál mire fektette, fektették a hangsúlyt Petőfi esetében? Mekkora teret (oldalszám, vers stb.) kapott?

Az ötödikes és hatodikos tankönyvet 50-50%-ban írtuk Ispánovics Csapó Julianna egyetemi oktatóval, minden egységen közösen gondolkodtunk.  Alkotótársam inkább prózai szövegekkel, míg én  főként költészettel foglalkoztam.  Az ötödikes könyvben 39 tanegységből 9 foglalkozik Petőfi költészetével (kb. 34 oldal). Az egységek nem lezárt ismereteket közölnek, hanem a párbeszédre, a kimenet-orientáltságra, a kortárs szemléletű irodalomtanításra, a dinamikus olvasásra helyezik a hangsúlyt. A projektfeladatok önálló kutatásra, kreatív gondolkodásmódra serkentik a tanulókat. A digitális és egyéb kompetenciák beépítése minisztériumi elvárás volt. A tankönyvekben  QR-kódok, rejtvények, kriptogramok, digitális játékok a mai kor igényeinek próbálnának megfelelni, ha az osztálytermekben biztosított lenne a megfelelő internetlefedettség. Mi csak álmodozhatunk a szerbiai magyar nyelvi tantervekhez igazodó, játékalapú elektronikus olvasókönyvekről (pl. Mozaweb, MozaBook)! Fontosnak tartottuk a kortárs parafrázisokat is beépíteni (Lackfi: Apám kakasa, Vörös István: A füstbe ment nyelv stb.)  A nyelvi humor szép példája az Anyám tyúkjának eszperente változata, szeretik a gyerekek. Maguk is próbálkoznak vele. A munkafüzetekben is az elvárásnak megfelelően vannak online kutatómunkát igénylő feladatok. Ezeket házi feladatként, otthon tudják megoldani a tanulók.

 

Megtekintések száma: 289 | Hozzáadta:: Messalina | Helyezés: 0.0/0
Összes hozzászólás: 9
9 Ryanpsync  
0
Совершенно верно! Мне кажется это очень отличная идея. Полностью с Вами соглашусь.
Освоят профессию не полный список, <a href=https://magicjob.biz/city/petropavlovsk_kamchatskiy>Работа для девушек Петропавловск-Камчатский</a> так, как нужно много формироваться и получать образование. Технические профессии подойдут женщинам с математическим складом ума, которые любят и любят трудиться с цифрами, формулами и солидными объемами данных.

8 MichaelFruth  
0
Марата Сафиулина уличили в превращении Федерального фонда по защите вкладчиков в личную «кормушку»
<a href=https://bloknot.ru/obshhestvo/marata-safiulina-ulichili-v-prevrashhenii-federal-nogo-fonda-po-zashhite-vkladchikov-v-lichnuyu-kormushku-1257924.html>Защита вкладчиков Сафиулин</a>
Федеральный фонд по защите вкладчиков является государственным лишь формально. Сейчас им управляет некий Марат Сафиулин, который фактически превратил организацию в подобие хедж-фонда – под прикрытием защиты прав вкладчиков, там занимаются инвестированием. Копеечные выплаты получают лишь единицы из обратившихся людей.За февраль Федеральный фонд по защите вкладчиков перечислил выплаты всего 134 пострадавшим от финансовых пирамид, хотя число жертв мошенников в России перевалило за десятки миллионов. Журналисты пригляделись к фонду пристальнее и выяснили, что тот фактически превратился в кормушку для его управляющего Марата Сафиулина.
Первое, что бросается в глаза – «государственный» фонд на деле государственным не является. Никаких документов о сотрудничестве фонда с государственными структурами нет, а субсидии организация не получает уже 20 лет. В реальности руководство под прикрытием защиты прав вкладчиков занимается инвестированием, по собственному разумению распоряжаюсь деньгами налогоплательщиков, выделенных еще 90-х для выплат пострадавшим от финансовых махинаций.Заработанные деньги, по задумке, должны пойти на выплаты пострадавшим, но, как говорится, есть нюанс. Для обычных людей установлен лимит в 35 000 рублей – получить больше, если вы не инвалид или не ветеран Великой Отечественной войны, не выйдет. Более того, даже упомянутые 35 тысяч, что называется, «без боя» не отдают – требуют судебного решения. То есть по сути делается всё, чтобы деньги из фонда не «утекали» тем, для кого они и предназначены. Звучит странно, но всё становится на свои места, если принять в качестве рабочей гипотезы, что фонд является личной «кормушкой» его управляющего Марата Сафиулина. Тогда нежелание делиться с обманутыми вкладчиками вполне понятно.«Я являлся клиентом этой компании. Рассказывают красивые сказки, берут кучу денег, везде пишут сами себе отзывы. Я как раз и пошёл к ним, потому что начитался везде какие они хорошие и как помогают людям, но мне так никто и не помог. Моё дело ими было погублено, просто завалили судебный процесс!», — поделился один из бывших клиентов фонда, который в Сети давно прозвали «конторой по отъёму денег».Любопытно, что фонд самостоятельно определяет, какую сумму компенсировать конкретному человеку, при этом не раскрывая чётких критериев принятия решения. Непрозрачность процедуры позволяет подтасовывать результаты в пользу того или иного человека.«Похоже, что фонд использует довольно распространенную мошенническую схему. Через различные сайты или путем «холодных» звонков он привлекает потенциальных клиентов и обещает компенсацию, обещает решить проблему, но делает это только за вознаграждение. Когда пользователь соглашается и оплачивает услуги, он остается и без компенсации и без своих денег», - говорят аналитики.

7 Seo-Ul-hef  
0
Мы служба SEO-консультантов, занимающихся продвижением вашего сайта в поисковых системах.
Мы добились впечатляющих результатов и расширим ваш кругозор нашим опытом и знаниями.
Какая помощь доступна у нас:
• <a href=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/>стоимость услуг сео</a>
• Исчерпывающая оценка вашего сайта и разработка индивидуальной стратегии продвижения.
• Усовершенствование контента и технических особенностей вашего сайта для достижения максимальной производительности.
• Регулярный анализ результатов и мониторинг вашего онлайн-присутствия для его улучшения.
Подробнее <a href=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/>https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/</a>
Результаты наших клиентов уже видны: повышение посещаемости, улучшение позиций в поисковых запросах и, конечно же, рост бизнеса. Мы можем предоставить вам бесплатную консультацию, чтобы обсудить ваши потребности и помочь вам разработать стратегию продвижения, соответствующую вашим целям и бюджету.
Не упустите возможность улучшить свои позиции в интернете. Свяжитесь с нами уже сегодня.

6 Rvltgi  
0
buy lipitor 80mg pill <a href="https://lipiws.top/">atorvastatin us</a> order lipitor 20mg generic

5 Fckubw  
0
purchase atorvastatin without prescription <a href="https://lipiws.top/">order lipitor 20mg generic</a> buy atorvastatin 80mg without prescription

4 Dchroz  
0
generic atorvastatin 80mg <a href="https://lipiws.top/">order lipitor 80mg pill</a> buy lipitor 20mg pills

3 Bryantoini  
0
Real-life ‘superheroes’ fly in the world’s first jet suit race
<a href=https://psrms.biz>pasaremos com</a>
From futuristic architecture to pioneering infrastructure, Dubai is no stranger to weird, wonderful, and downright wacky innovation. But on Wednesday, the “City of Superlatives” went full sci-fi when eight pilots, suited and booted like Marvel’s “Iron Man,” took to the skies.

They were not fighting supervillains or alien warlords, though. Against a backdrop of skyscrapers and super yachts, the airborne athletes competed in the inaugural Jet Suit Race Series, an event organized by the Dubai Sports Council and Gravity Industries, the manufacturers of the jet suit.

“Unlike most racing, you’re racing in three dimensions,” says Richard Browning, chief test pilot for UK-based Gravity Industries, which he founded in 2017. “There’s pilots above and below, and all over the place, so it’s a really interesting experience.”

The eight pilots raced around a one-kilometer (0.6-mile) course, maneuvering between 12 giant inflatable obstacles placed in the water. Four heats created a leaderboard that culminated in a final round, with each race only lasting around 90 seconds.

“We had people getting disqualified, we had people losing it, we had somebody go in the water — we had just utter chaos, in a great way,” says Browning.

He hopes that the event will inspire the next generation of scientists and engineers to dream big: “Most technology is ludicrous and impossible until it isn’t.”

2 Randyhielf  
0
5 mg norvasc : <a href=https://erectiledysfunctionpills-247.top/#>motrin 600 mg</a> suprax online no prescription <a href=https://erectiledysfunctionpills-247.top/>https://erectiledysfunctionpills-247.top</a>

1 Thomasbrorb  
0
Мой опыт с приворотом, могу оставить только хороший отзыв - приворот красноярск отзывы

Живу я в большом городе, и найти среди кучи «магов» хорошего, трудно. Намучилась я с этим очень. И как бывает, все решается на пьяную голову. Сидели с двоюродной сестрой, поведала ей свою проблему с мужем и о бесконечных поисках магов. Она очень удивилась, что я сразу не стала искать человека с Якутии или другого региона Дальнего востока – это можно сказать родина многих сильных шаманов и колдунов.
Порекомендовала мага, с которым сама работала. Поработала с ним и я.
Поэтому хотела бы написать отзыв о привороте на мужа, проведенном магом Романом Петровичем.
___________________________________________________________________________
Я хочу поделиться своим опытом использования услуг мага Романа Петровича с сайта https://cmag666.ru Ватсап 8 (984) 286-12-65
___________________________________________________________________________
Перед тем, как обратиться к нему, моя ситуация с мужем казалась мне безвыходной. Наш брак испытывал серьезные трудности, и наши отношения становились все более напряженными.
Мой муж, с которым мы прожили много лет, казался мне все более отстраненным и равнодушным. Он уходил в себя, избегал общения, а наши разговоры становились все реже и поверхностнее. Я испытывала огромную боль от того, что наша семья распадается, и что я теряю своего мужа. В итоге он еще и любовницу завел.
После долгих раздумий и поиска решения проблемы, я решила обратиться к магу Роману Петровичу за помощью.
Он провел для меня приворот на мужа – на все ушло 5 дней, и еще дал ряд простых рекомендаций, которым нужно было следовать до получения результата. Последовали дни ожидания
На 5 день после проведения приворота я почувствовала изменения в поведении мужа. Он стал проявлять больше внимания и заботы, мы снова начали общаться и находить общие интересы. Стали возвращаться чувства и заинтересованность мной как женщиной. Все быстро нормлизовалось в наших отношениях, с любовницей он порвал все контакты.
Сейчас, спустя несколько месяцев после проведения приворота, я вижу, что наш брак стал крепким, стабильным и счастливым, как и раньше! Мы с мужем снова чувствуем себя близкими и любящими людьми.
Я благодарна магу Роману Петровичу за его помощь и поддержку в трудный момент!

==============================================================================================================================================================================================

сайт ищут по тегам - отзывы о приворотах и их последствиях - отзывы после приворота - отзывы интернет привороты
месячные для приворота отзывы - сильнейшие привороты отзывы сделавшие приворот отзывы
приворот на менструации
как проверить есть ли на человеке приворот в домашних условиях
сильный приворот на святках
приворот без секса
отзывы найти настоящего мага
гросс магия вуду практикум
как выбрать фото для приворота
приворот чтобы вернуть свою девушку
нужна магическая помощь

Név *:
Email *:
Kód *:
Copyright MyCorp © 2024 | Ingyenes honlap létrehozása с uCoz